Avfallsvatten

Hur kan du ta hand om ditt företags avfallsvatten?

Det avfall olika industrier släpper ifrån sig varierar kraftigt från industri till industri. Det är viktigt att hålla sig uppdaterad kring vad som gäller för just din verksamhet och på den plats ni verkar, med de lokala lagar och riktlinjer som gäller där. Det finns många lösningar för behandling av avloppsvatten och vilken som passar er bäst beror på vilken typ av avfall ni behöver hantera. Vissa tekniker för rening innebär även att ni kan återanvända avloppsvattnet efter rening vilket kan möjliggöra en enorm vattenbesparing.

Alfalaval satsar stort på ZLD som står för Zero Liquid Discharge och här kan du lära dig mer om Quench Water.

Rening av industriellt vatten

Det behöver inte kosta mycket att installera en lösning för rening av industriellt avloppsvatten och det betalar sig, både ekonomiskt och publicitetsmässigt, att tidigt i processen av att starta upp verksamheten ha en god bild av vilken typ av utrustning ni kommer behöva när ni väl är aktiva. Att stå utan en sådan lösning kan bli väldigt kostsamt i slutändan och skapa problem både för företaget och miljön.

Börja med att se över just er verksamhets behov. Vilken typ av avfall kommer följa med ert vatten? Är det matavfall som fett och oljor eller har ni kemikalieavfall som behöver renas? Vilka regler för avfall gäller inom er bransch? Vill ni kunna återanvända vattnet för till exempel kylning eller bevattning? När ni vet detta kan ni enkelt välja den lösning som passar er bäst.